Bomengranulaat: laat je niet vangen

Bomengranulaat: laat je niet vangen

Frederik DavidBomengranulaat - Substraten - Verharding

Vlaamse steden en gemeenten die actief bezig zijn met meer groen in het straatbeeld en publieke ruimtes gebruiken vaak bomengranulaat, bomengrond of bomenzand voor de aanplant van bomen.
Deze substraten zouden onder meer voor een goede doorworteling zorgen en voor een betere infiltratie en buffering van hemelwater.
Veel informatie over de samenstelling en mengverhouding van bomengranulaat is echter niet beschikbaar en vaak spreken verschillende bronnen elkaar ronduit tegen. Belangrijker nog: welk onderzoek gebeurde er bij de ontwikkeling van deze substraten?

Het kostenplaatje

Belangrijk om weten is dat het gebruik van bomengranulaat ervoor zorgt dat projecten per m³ doorwortelbare ruimte al snel tot anderhalf keer zo duur worden tegenover de aanplant van bomen in open grond.

De hoeveelheid doorwortelbare ruimte

Een boom die aangeplant wordt in een stedelijke omgeving, gaat in een plantput waarbij de fundering deels of volledig wordt vervangen door het bomengranulaat. Per groeijaar wordt ongeveer 1 m³ ondergrondse doorwortelbare ruimte voorzien met dit substraat. Een boom van 20 jaar oud, zou dus 20 m³ nodig hebben.

Tenzij er sprake is van een grondwaterprofiel. Dan is slechts de helft aan doorwortelbare ruimte nodig. Kiest men voor een groeiplaats in de verharding echter, dan heeft diezelfde boom tussen de 15 en 30 m³ doorwortelbare ruimte nodig.

Lees vooral nog even verder. Het wordt nog leuker.

De aangeraden samenstelling is?

De aangeraden samenstelling is?

Uit verschillende bronnen vinden we een verscheidenheid aan samenstellingen terug met inerte minerale bestanddelen aangevuld met voedingsbodem (humus, lutum, …).

In minder vage termen zijn de meest gebruikte materialen onder meer ééntoppig zand (hoekig zand dat bestaat uit korrels met grotendeels dezelfde korrelmaat), gebakken klei (geëxpandeerde kleikorrels), compost, porfier, teelaarde en lavasteen.

Volg je nog?

Met andere woorden, elke aanbieder heeft een ander product dat volgens specifieke eigen wijze moet worden toegepast. Gelukkig bestaat er nog zoiets als “gezond verstand”.

Gezond verstand

Feit is dat bomengranulaat alleen nuttig is om de groeiplaats van een reeds aangeplante boom uit te breiden en dan alleen in de bovenste toplaag tot maximaal 75 cm diepte, waar verdichting nog een rol van betekenis heeft.

Bomengranulaat heeft geen enkele meerwaarde wanneer het funderingsmaterialen vervangt.

Hou het simpel. Onthou: "What is common sense, is not always common practice".

Vanaf 1 februari 2018 lanceert Gravelart haar eigen bomengranulaat Graveltree®. No-nonsense, begrijpbaar en betaalbaar. 

Back to overview