Wormencompost zorgt voor een gezond bodemleven

Wormencompost zorgt voor een gezond bodemleven

Frederik DavidBodemverbeteraar - Compover - Gravelsmart - Wormencompost

Regenwormen helpen organisch materiaal omzetten in een uitstekende bodemverbeteraar; het zijn kampioenen in het recycleren met andere woorden.

Ze beïnvloeden de bodemstructuur, maken de bodem luchtiger en regelen de waterhuishouding. Dit zorgt voor positieve effecten op de plantengroei en betere infiltratie van hemelwater.

Maar, wat heeft Charles Darwin hier over te zeggen?

Charles Darwin was zijn hele leven lang gefascineerd door het gedrag van regenwormen en wijdde er een volledig boek aan in 1881. 44 jaar onderzoek en observatie werden er in gebundeld. Het werd een bestseller. Het is duidelijk dat regenwormen, net zoals bijen trouwens, een hoeksteen zijn van de natuur.

De kleine kanalen die regenwormen graven helpen planten beter wortelen. Als ze organisch materiaal verwerken, zorgen ze bovendien voor een overvloed aan micro-organismen en die zorgen voor een betere opname van nutrienten door planten.

Gravelart ontwikkelde Compover® wormencompost, een 100 % natuurlijke compost die levende regenwormen bevat. Compover® is perfect te gebruiken in leemachtige grond of als bodemverbeteraar.

 

Back to overview